Foto pagina Van Dorst Baarschot

Schouw Rasenberg (Enexis)
20 december denkt Divo klaar te zijn met de installatie.
Hier is de speciale constructie te zien die toegepast is omdat de dakconstructie niet helemaal voldeed.
Panelen op het rechter dak.
Panelen op het linker dak.
De meterkast waar de kabels van de omvormers en het elektriciteitsnet bij elkaar komen.
De 2 omvormers waar alle 222 panelen op aangesloten zijn.
De oplevering op 5 januari 2022.
In gesprek met het Brabantsdagblad tijdens de oplevering.
De laatste puntje op de i tijdens oplevering.
De ondertekening van het opleverdocument.