Hoe werkt het

De coöperatie Zon op De Hilver werkt op basis van de wettelijke Subsidieregeling  Coöperatieve Energieopwekking (SCE-regeling).

Deze regeling heeft o.a. tot doel het regionaal en kleinschalig opwekken van duurzame energie mogelijk te maken. Dit wordt bereikt door een beperking van het aantal aaneengesloten postcodegebieden dat deel uitmaakt van een project. Alle inwoners van de kernen die wonen in een van de postcodegebieden die bij een project horen, kunnen meedoen.

U kunt participeren in een project van de coöperatie door een deel van de zonnestroom installatie te financieren. De installatie wordt ‘opgedeeld’ in participaties (certificaten).

U neemt deel aan het project door een aantal van deze participaties aan te schaffen. U bepaalt zelf hoeveel, maar het verstandig om hierbij uw jaarlijkse stroomverbruik als als uitgangpunt te nemen. Daarmee neemt u uw verantwoordelijkheid om uw eigen verbruik duurzaam op te wekken.. 
Als participant krijgt u vervolgens tenminste 15 jaar lang een deel van de opbrengst van de door uw participaties opgewekte stroom, die door de coöperatie wordt verkocht – na aftrek van kosten van de coöperatie.

Voordeel uit lidmaatschap coöperatie

De coöperatie wekt energie op en verkoopt deze aan een energieleverancier (naar keuze). De opbrengsten variëren met de marktprijs van elektriciteit, maar liggen vast gedurende een 3-jaars contractperiode. Daarnaast ontvangt de coöperatie jaarlijks een subsidiebedrag van het rijk.

De coöperatie heeft daarnaast kosten, zoals administratie, verzekering, kosten van aansluiting op het net en reservering onderhoud en toekomstige kosten voor de ontmanteling van de installatie. De resulterende (positieve) baten worden naar rato van deelname (aantal certificaten) uitgekeerd aan de leden. De opbrengst bedraagt circa €25,30 per certificaat per jaar. In de ALV wordt afgesproken in welk maand in het jaar de jaarlijkse uitkering zal geschieden.

Hierdoor maken de deelnemers dus een behoorlijk rendement op hun inleg, die- bij gelijkblijvende inkomsten en uitgaven- na ruim 7,9 jaar is terugverdiend terwijl de looptijd 15 jaar is.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u weten of het iets voor u is?

Meer uitleg

Foto achtergrond: Photo by eberhard grossgasteiger on Unsplash
Postcoderoos

Voorbeeld van een Postcode ‘roos’

Een ‘postcoderoos’ beslaat een gebied dat bestaat uit een centraal postcodegebied (viercijferig; bij ons is dat 5087) met alle direct aangrenzende postcodegebieden.

In Hilvarenbeek kan een postcoderoos bijvoorbeeld bestaan uit de centrale postcode 5087 met daaromheen de postcodes 5081, 5084, 5085, 5089, 5091, 5094, 5534.  De zonne-energie installatie moet in één van de postcodes binnen de vastgestelde postcoderoos liggen.

Zowel particulieren als organisaties/bedrijven, met een kleine gebruikersaansluiting,  die wonen binnen de postcoderoos van een zonne-energie project van de postcoderoos coöperatie Zon op de Hilver kunnen deelnemen aan dat project.

Foto achtergrond: Photo by eberhard grossgasteiger on Unsplash