Meedoen
Vrijblijvend inschrijven

Meedoen is eenvoudig: U maakt uw interesse kenbaar door een ‘voorinschrijving’ te doen.

Schrijf u vrijblijvend in op een project waarvoor de inschrijving is geopend. U gaat hiermee nog geen enkele verplichting aan, pas op het moment dat het project feitelijk gerealiseerd gaat worden schrijft u zich definitief in. Voorinschrijving gaat via de gebruikerspagina op deze website, voorinschrijving. U geeft hierbij aan hoeveel participaties (van gemiddeld 250 kWh/jaar) u wenst (minimum – maximum). Een goed uitgangspunt is om het aantal participatie af te stemmen op uw eigen verbruik waarmee u uw verantwoordelijkheid neemt om deze energie duurzaam op te wekken. Kiezen voor meer of minder certificaten staat u vrij.

Ben je geïnteresseerd, stuur een mail naar info@zonopdehilver.nl of via de voorinschrijving pagina .

Na uw voor-inschrijving

Zodra er voldoende interesse is om het project door te laten gaan, wordt u in de gelegenheid gesteld om u definitief in te schrijven. Pas op dat moment beslist u of u definitief meedoet en zo ja met hoeveel certificaten, wij vragen daarbij een aanbetaling van 10%. Zodra de opdrachtgeving van het project in beeld komt vragen wij u de resterende 90% te storten. Ondertussen gaan wij verder met de voorbereiding van de installatie en wordt de aanleg van de installatie ingepland. Op basis van de inschrijvingen (min-max) worden de certificaten uitgegeven en start na oplevering de zonnestroomproductie.
Wij houden u intussen op de hoogte van de voortgang van het project en nodigen u uit voor informatieve bijeenkomsten.

Een gemiddeld gezin verbruikt 3.500 kWh per jaar en een certificaat wekt (gemiddeld) ongeveer 250 kWh/jaar op. Een gemiddeld gezin wekt zijn eigen verbruik duurzaam op met 14 certificaten!